Megszentelt Élet Tanfolyam

A modern emberek lelke kiszáradt. A többség elvesztette kapcsolatát valódi önmagával. Külső viszonyítási pontok, mások általi meghatározottság adja a (hamis) biztonságérzetet. Az élet járom, kényszerpályák sorozata. Eltűnik a lényeg. 

Az idei év minden együtthatója – csillagállások, COVID19, gazdasági válság – megállásra és átgondolásra kényszerítette az emberiséget. 1 milliárd ember közvetlenül érintett és kijárási korlátozásban van jelenleg. Ez erőteljesen hat a kollektív tudatunkra. Mindannyiunkéra. 

Ezen hatásokkal együtt…érvényes a felszólítás:

találd meg ki is vagy, mi a lényeged, hogyan szeretnél élni? 

Sivárország helyett, ahol az egysmástól való elválasztódottság mintázata mára a fizikaiban is megnyílvánult. Bár szükséges óvintézkedésnek  hívjuk… és tartjuk magunkat hozzá. Valójában leképezi azt a kollektív folyamatot, amiben volt és van az emberiség. 

Ideje változtatni ezen… a személyes és a kollektív szinteken.

Az Élet sokkal több annál a 24 óránál, amit a mai világ ért alatta…

Az Élet az Istenivel megszentelt folyamat, melyben a személyes és lélekerő potenciálját kinyitva földi paradicsommá, örömmel telítetté válik létezésünk. Megszentelt életed élni annyit jelent elfogadni isteni adottságainkat és kibontani ÖnMAGunk földre hozott ajándékait a Nagy Egésszel együtt-áramlásban, együtt-teremtésben, azaz SZINKRONBAN. Ebbe az életminőségbe kísér ez a tanfolyam:

Megszentelt Élet Online Tanfolyam

INDUL: 2020. ÁPRILIS 22.

13 napon át:

13 ÉletTanítás +13 Szinkron gyakorlat + 13 meditáció melyek ÖSSZEKAPCSOLNAK legteljesebb ÖnMAGoddal és a benned élő ISTENivel.

Megszentelt Életet élni annyit tesz Szinkronban lenni:

Szinkronban ÖnMAGommal, az erőimmel, a mindenséggel

Ahogy dolgoztam magamon az elmúlt 13 év nagyobb életciklusa alatt, sorban találtam meg és aktiváltam magamban azon lélekrészeim erejét, akiknek földi ruhájában valaha egység-élményt megéltem, szinkronba tudtam kerülni a nagy egésszel és ki tudtam bontakoztatni az akkori környezetben és életkörülmények között a bennem rejlő lélek-erőt és hozott

A lélekrészek egység-tanításai egy irányba mutatnak: az Élet egy olyan az Istenivel megszentelt folyamat, melyben a személyes és lélekerő potenciálját kinyitva földi paradicsommá, örömmel telítetté válik életünk.

A folyamat a Szinkron megközelítésében összegezhető: az előrehaladáshoz és a fejlődéshez az egység-és erő forrásokat hívja egybe; s azokkal hangol össze, azaz szinkronba hoz a nagy egésszel, az Igaz Önvalóval és az Isteni Forrással, így magával az áramlással és az egységgel. Szinkronizálás célja a külső támaszok helyett belső támaszra való rátalás és a belső erőforrások aktiválása mentén kibontakoztatni a személyes és lélek erőket.

Szinkronban lenni annyi jelent élni az Áramlás erejével, s együtt haladni a Nagy Egésszel:

“Akik együtt áramlanak az élet áramával, azoknak nincsen szükségük más erőre” (Lao-Ce)

A bennem élő ÉnErők és gyógyító hagyományok összekapcsolódott, s  egységbe hívó, összerendező tanításaikat gyűjtöm most egy csokorba és adom át számodra is a Megszentelt Élet c. tanfolyam során.

ÉletEsszencia Témák a tanfolyam során:

 1. ÉletRend, természetes ciklusok az életünkben
 2. szakrális nő = ÉletAsszony
 3. szakrális férfi = FényFi
 4. női életmisztériumok
 5. férfi életmisztériumok
 6. szakrális szerelem / tantra és tao
 7. szakrális házasság és az új kor kapcsolati mintái
 8. szakrális szülőség és a családból fakadó erő
 9. szakrális nagyszülőség és az ősök ereje, elmúlás és az öregedés művészete
 10. életszentségek
 11. megszentelt élet a hétköznapokban
 12. aranykori férfi és nő, aranykori EGYütt
 13. grál titkok
 14. Isteni ÖnValóm Vagyok = Szinkronban élek a Mindenséggel

Ha kiútkeresésben vagy és szeretnéd másképp, “értelemes” módon élni az életedet…


A mesterséges(en fenntartott) élet, a fogyasztói társadalom kiszolgáltatottjaivá tett bennünket. Az urbánus embert mindenképpen, és sajnos kevesen mondhatják el a vidéki emberek közül azt, hogy önellátó, önfenntartó módon tudnak élni…és még kevesebben azt, hogy ebbe nem szakadnak bele.

Egy jó ideje tanulmányozom a permakultúrát, ami lényegileg összefoglalható élhető és fenntartható életmodellként. Nem csak kertészeti-gazdálkodási formát jelent. Életszemléletet és életmódot. Közel áll hozzám, mert a lényeget fogalmazza meg és megoldási útvonalat, módszereket ad egy lehetséges életalternatívához. 

2005-ben, amikor az első Új Föld- Új Ember című  tanfolyamot tartottam, a csoport közös jövő víziójaként az emberiség jövőjét illetően az kaptuk, hogy a szakrális életrendhez való visszatérés a kulcs. Azóta szinten minden csoportban, ahol feltettük ezt a kérdést, hasonló választ kaptunk, hasonló víziókat látnak a jövőről.

Pár éve elkészült az Ön-Tér-Kép című dokumentumfilm, melyben a magyar néplélek számára végeznek fedett rendszerállítást. A film két részes, az elsőben a problémát tárják fel…a másodikban a lehetséges kiutakat kutatták. Ugyanerre a következtetésre jutottak. A szakrális alapjainkhoz kell visszatérnünk, az ÉletRendhez, ami élhetővé teszi az egyéni életet, működővé teszi újra a kis és nagyobb közösségeket.

Számomra ez egyértelmű, hiszen az Aranyasszony Tradíció tanításait képviselem, melynek eredendő lényege ugyanez, benne a női és férfi, a párok, a családok tisztázott szakrális szerepével, a kozmikus és természeti ciklusokon alapuló ÉletRend alapján. Hiszek az együtt teremtésben. Sőt, valójában csak ebben tudok hinni. Egyéni, önálló úton egy ponton nem tudunk továbbmenni…és addig is pontig is rendkívül fárasztó, terhes eljutni.

A természettel együtt élni, együtt teremteni

Alapelvem a természeti ciklusokkal való együtt létezés. …és nem könnyű megvalósítani, mert nem ehhez szoktunk hozzá. De apránként haladva, lépésenként változtatva és visszatalálva a természetes életritmushoz működik. 


Mindezekről szól, a lényeghez segít visszatérni, a Megszentelt Élet online tanfolyam.


A 13 témában sok éves kutató munkám gyümölcse, kineziológiai, személyiségfejlesztő tréneri és Szinkron terapeuta tapasztalatom mellett világunk 5 sarkából olvashatsz majd életeszencia tanításokat.

A korábban megismert Ausztrál őslakos asszony, a sok életben megélt papnő, a mindig józan harcművész, és a jó ideje bennem is kinyíló AranyAsszony mellett immár az indiánok bölcsességei is felsorakoztak a Megszentelt Élet egyetemes hagyománya mellett. A megértéshez nekem sokat adott az a hitvilág és az megközelítés, amit a perui szent hegyek őrzők meséltek, vagy, amit a Kecsuai indiánoktól tanultam, és a Colorado folyó mellett élő indiánok megnyitottak számomra. Mindez most kiegészült a Sacramento folyó mellett élő indián tanításokkal is, Kuwa Tawa azaz Lélek Vize indiánasszony jóvoltából.

Lélek Vize küldetéséről így beszél:

“A Léleknek -mi úgy mondjuk- van egy nedvessége. Ha a lélek kiszárad, akkor elválasztódunk az Isteni Önvalótól; azt hisszük, hogy egyedül vagyunk és magunkra vagyunk utalva. Az ilyen ember állandóan keres valamit, azt hiszi mindig hiányzik valami a boldogságához, ezért mindig úton van valami felé, vagy menekül valami elől.  Az én dolgom a lelkük után sóvárgókat megitatni és saját lelkük kiapadhatatlan forrásához visszavezetni. Megérkeztetni az örök és elégedetlen keresésükből, saját ÖnValó-ságukba. “(Kuwa Tawa, Indián Asszony, Sacramento Völgy)

Kuwa Tawa – azaz a Lélek Vize. Így hívják az indiánasszonyt, akihez évszázadokkal ezelőtt -ahogy ő mondja, Sivárországból gyógyulni jártak az emberek. Meglepte őket, hogy az ő nyelvükön, angolul szól hozzájuk. A törzséhez vetődött első sivárországitól tanult angolul, kinek életét hosszas gyógyító munkával mentette meg. Lélek Vize szerint nem az volt a lényeg, hogy tudott angolul, hanem az, hogy ismerte a Lélek nyelvét, s azon a közös nyelven vezette őt vissza saját lelkéhez. Valójában nem a testét mentette meg, azt csak gyógyította. Valójában a lelkét kötötte össze a testével. Ezzel mentette meg.

Kuwa Tawa beszélt nekem a lélek kiszáradásáról, melyben a mai ember elveszíti a kapcsolatát valódi önmagával. S beszélt nekem arról, hogyan “nedvesíthetjük be újra lelkünket” és kerülhetünk újra kapcsolatba mindennel, ami valójában VAN.

Lélek Vize indiánasszony és a többi bölcs asszony tanításait a Megszentelt Élet című online tanfolyamban osztom meg . Olyan belső gyakorlatokat adott át, melyek összekapcsolnak valódi önmagaddal, Isteni Önvalóddal; segítenek megszüntetni Sivárországot és élővé varázsolják a lelkedet.

A Szakrális Rendhez való visszatérés az élhető és éltető élet alapja. A természetes ciklusokkal való együtt mozdulás könnyű teremtési folyamatokat hoz. Összehangoltan, együtt rezdülve a Nagy Egésszel, áramlásban, flowban és szinkronban élheted az életed. Ez felszabadít, egyértelműsít, iránytűt ad. Hangolódj vissza az élet valódi ritmusára. A mesterséges, mások által megszabott, előírt, rád kényszerített…és mára megszokott helyett.

Férfiaknak és Nőknek egyaránt nyitott a tanfolyami részvétel!

A részvételi díj: 20 000Ft

A tanfolyamra való jelentkezéshez kérlek töltsd ki az alábbi űrlapot:

 

Keresztnév:*
Vezetéknév:*
E-mail cím:*
Számlacím (ahová a számlát kiállíthatom):*
Megjegyzés:About the Author

Pozsgai Nikoletta Katalin, önmegvalósítás specialista. Karrier-és életvezetési tanácsadóként, kineziológusként segítem mindazokat, akik számára fontos a személyes önkiteljesedésük, a személyes értékeik és nőként/férfiként megélhető lehetőségeik tudatosítása. Hivatásom célja, hogy a hozzám fordulók a saját, generációs és kollektív mintázataik fájdalmait átalakítsák, a hitükbe és a szív bölcsességébe visszatérve kibontakoztathassák lényük természetes tehetségeit, ajándékait.